50.710 50.711 Drahtabfallkorb Whiteline Hygolet
 • 80.400-Hygowipes-Dispenser Hygolet

  Hygowipes Dispenser

  net excl. VAT
  Part-Nr. 80.400
 • 50.710 50.711 Drahtabfallkorb Whiteline Hygolet

  Wire waste basket, 30 litres, white

  net excl. VAT
  Part-Nr. 50.711
 • 50.710 50.711 Drahtabfallkorb Whiteline Hygolet

  Wire waste basket, 67 litres, white

  net excl. VAT
  Part-Nr. 50.710
 • 50.712-50.713-Drahtabfallkorb-Steelline-Edit Hygolet

  Wire waste basket, 30 litres, chrome

  net excl. VAT
  Part-Nr. 50.713
 • 50.712-50.713-Drahtabfallkorb-Steelline-Edit Hygolet

  Wire Paper Basket Steelline 67 Litres

  net excl. VAT
  Part-Nr. 50.712
 • 50.732 Hygobox Steelline Stanard 50 Liter Hygolet

  Hygobox Steelline Standard, 53 Litres

  net excl. VAT
  Part-Nr. 50.732
 • 50.730-Hygobox-Steelline-Edit Hygolet

  Hygobox Steelline, 53 Litres

  net excl. VAT
  Part-Nr. 50.730